Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

Vakıf Katılım

SOKE… Unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Samsun/Tekkeköy'de 6.995 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kiralandığı ve 2024 yılının ilk yarısında üretime başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Söz konusu yeni tesisimiz üretime başlamış olup ilk etapta dört çeşit kurabiye üretimi yapılmakta olup ilerleyen süreçte ürün çeşitliliği artırılarak toplamda yedi farklı kurabiye üretimi yapılması planlanmaktadır.

PATEK… Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Titra Teknoloji A.Ş. Fransa merkezli Airbus Defence and Space SAS ile stratejik işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. İşbirliği ile başta Alpin İnsansız Helikopter Sistemi olmak üzere, şirketimiz tarafından üretilen tüm döner kanat hava araçlarımızın hareketli deniz platformalarına iniş ve kalkışı daha hassas ve güvenli yapabilecektir. Böylece İnsansız Hava Araçlarımızın Hareketli Deniz Platformlarında da kullanım imkanı olacaktır. Gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir.

MEGMT… Şirketimiz, Amerika'da 45 yıl önce kurulmuş; yüksek deneyim ve know-how ile bakır tel üretimi ile satışı konusunda aynı sektörde faaliyet gösteren, ABD'de yerleşik bir firmanın satın alınması konusunda görüşmelere başlamıştır.

AYGAZ… 11.01.2024 tarihinde kamuya açıklanan, Koç Holding ve Aygaz'ın birlikte paylarının tamamına sahip oldukları Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Sendeo") ile Ahmet Musul'un paylarının tamamına sahip olduğu Ekol Ekspres Kargo A.Ş. ("Kolay Gelsin") şirketlerinin faaliyetlerinin, Sendeo ortakları ve Ahmet Musul'un ilkesel olarak eşit ortaklığı altında "Kolay Gelsin" markasıyla yürütülmesi amacıyla yapılacak işlemlere Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir. Planlanan işlemde ilk aşamada Ahmet Musul tarafından Sendeo'nun sermayesinin %50'sini temsil eden payların Aygaz ve Koç Holding'den payları oranında devralınması; oluşacak yeni ortaklık yapısında tüm ortakların katılımı ile Sendeo'da yapılacak sermaye artırımını takiben de Ahmet Musul'un sahip olduğu Kolay Gelsin sermayesini temsil eden payların tamamının Sendeo'ya devredilmesi ve işlemlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Tüm devirler sonrasında Aygaz ve Koç Holding ile Ahmet Musul'un Sendeo'da doğrudan, Kolay Gelsin'de ise dolaylı olarak ortak kontrole sahip olmaları beklenmektedir.

ESCAR… Şirketimizin 22.05.2024 tarih ve 2024 / 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile % 100 oranında pay sahibi olduğumuz MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan nakdi sermaye artırımına istinaden 10.000.000 Türk Lirası tutarında sermaye avansının 22.05.2024 tarihinde Şirketin banka hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ESCAR… Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş nin %100 hissedarı olduğu, almış olduğu lisans uyarınca elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları kurma ve yönetme faaliyetlerini yürüten İstanbul, 427768-5 sicil numaralı Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. nin sermayesini temsil eden payların tümü Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş'den 22.05.2024 tarihinde bedeli peşinen ödenmek sureti ile 14.835.000 TL 'ye devralınmıştır

ORMA… Şirketimiz 18.05.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasına ilişkin olarak; 53.000 ton/yıl kapasiteli Formaldehit (%37) Üretim Tesisi Yatırımı ("Yatırım") için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 11/05/2022 tarih ve 536362 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında; Yatırım'ın inşaat işlemleri tamamlanmış olup montaj aşaması devam etmektedir. Montaj aşamasının 2024 yılı Haziran ayı itibari ile sonuçlanıp Temmuz ayında da deneme üretimlerine başlanılması planlanmaktadır."

PENGD… Dünya'nın önde gelen market zincirlerinden LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile Şirketimiz arasında 22.05.2024 tarihinde (bugün), çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 41.280.000 EUR tutarında 1 yıl süreli bir anlaşma gerçekleştirilmiş olup, sevkiyatlarımıza derhal başlanacak ve 2025 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir.

INVEO… Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Şirketimizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuş ve 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Yeni ekonominin öncüsü ve bölgemizin özel sermayeli lider yatırım bankası olma hedeflerini merkeze alan Misyon Yatırım Bankası; 2023 yılında insan kaynağı, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır. 2024 yılında, alanının öncüsü çalışmaları ile ülke ve bölgemizde ihtiyaç duyulan saklama bankacılığı, servis bankacılığı ve platform bankacılığı sacayakları üzerinde özgün konumuna yerleşme hedefi kapsamında; Şirketimiz'in %76,999'una sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, sermaye artırımına ilişkin olarak yapılacak genel kurulda, artırılan 500.000.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen 384.997.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 384.997.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.

GEDIK… Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Şirketimizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuş ve 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Yeni ekonominin öncüsü ve bölgemizin özel sermayeli lider yatırım bankası olma hedeflerini merkeze alan Misyon Yatırım Bankası; 2023 yılında insan kaynağı, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır. 2024 yılında, alanının öncüsü çalışmaları ile ülke ve bölgemizde ihtiyaç duyulan saklama bankacılığı, servis bankacılığı ve platform bankacılığı sacayakları üzerinde özgün konumuna yerleşme hedefi kapsamında; Şirketimiz'in %23'üne sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, sermaye artırımına ilişkin olarak yapılacak genel kurulda, artırılan 500.000.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen 115.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 115.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir.

AVPGY… Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize muhatap 08.12.2023 tarih ve 46367 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz aktifinde yer alan Arenapark Pınarbaşı Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nin kesin kabulü yapılmış olduğu dikkate alınarak, İNVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin düzenlediği 22/05/2024 tarihli Rapor esas alınarak 220.000.000,00TL+KDV üzerinden MALLSYSTEM TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HURGZ… Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne toplam 1.287.922.000,00 TL (BirmilyarikiyüzseksenyedimilyondokuzyüzyirmiikibinTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.

VESTL… 08.04.2024 tarihli açıklamamıza istinaden, Vestel Elektronik'in bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V.'nin Cylinda AB'nin paylarının tamamını satın alımı için Elektroskandia Sverige AB ile imzaladığı "Hisse Alım Anlaşması" çerçevesinde İsveç Rekabet Kurumu'ndan gerekli onay alınmıştır. Pay devir süreci tamamlandığında kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Kaynak A1 Capital

  Hibya Haber Ajansı